20 серп. 2012 р.

Фрагменти промови Джона Кеннеді перед Американською Асоціацією Видавців Газет, квітень 27, 1961 р.(переклад)The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings.
 ..
For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.

 ..
That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy.

.. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.

.. confident that with your help man will be what he was born to be: free and independent.

(Саме слово «таємниця» є відразливим у вільному і відкритому суспільстві, і ми, як люди за своєю природою і історично опиралися таємним товариствам, таємним присягам і таємній діяльності.
..
Ми протистоїмо по всьому світі монолітній і безжальний змові, яка спирається передусім на приховані засоби для розширення сфери свого впливу - на проникнення замість вторгнення, на перевороти замість виборів, на залякування замість вільного волевиявлення, на партизанів вночі замість армій удень. Це система, яка мобілізує величезні людські і матеріальні ресурси в будівництво міцно сплетеної, високоефективної машини, яка поєднує в собі військові, дипломатичні, розвідувальні, економічні, наукові і політичні операції.

Її підготовка втаємничена, не оголошується. Її помилки сховані, не заголовлюються. Її інакомислячих змушують мовчати, не прославляють. Витрати не піддаються сумнівам, чутки не друкуються, секрети не розкриваються.
..
Ось чому афінський законодавець Солон ухвалив, що для будь-якого громадянина є злочином  ухилятися від суперечок.

.. Я прошу вашої допомоги у надзвичайній задачі інформування та попередження американського народу.

.. впевнений, що з вашою допомогою людина буде такою, як народжена бути:  вільною і незалежною.)

1 коментар: